sobota 1. ledna 2011

Proč jsou královny jen v Anglii (pro děti)

V katolických zemích kraluje vždy král. O případnou výjimku se musí žádat papeže. Protože ale papež nemusí výjimku povolit, bývají s korunovací žen problémy. Nám vládly jen dvě ženy. Libuše, to ale v době pohanské, a Marie Terezie. Papež sice nakonec Mariinu korunovaci povolil, ale okolní státy Marii neuznaly a napadli nás. Sice jsme se ubránily, ale přišli jsme o větší část Slezska. Protože ale Anglie není katolická, nýbrž anglikánská, a hlavou náboženství není papež, nýbrž stát, a protože Anglie je ostrov, a ostrovy se špatně dobývají, tak když se to hodí, zemi vládne královna, a ne král.

Žádné komentáře:

Okomentovat